Brand identity and logo for Simona Kijonková Foundation

Vizuální styl a logo pro Nadační fond Simony Kijonkové (NFSK)

A key element of the visual form of the Simona Kijonková Foundation are EMOJIs - minimalistic icons present the stories of people whom Simona Kijonková Endowment Fund can help. The transformation of the logo from the saddest to the cheerful represents the journey of people with a hard life, but who, thanks Simona Kijonková Endowment Fund, can once again see a smile on their face. And that is the Simona Kijonková Foundation. A brand that gives hope.

Stěžejním prvkem vizuální podoby Nadačního fondu Simony Kijonkové jsou prosté EMOJIs – minimalistické ikony vyobrazující příběhy lidí, kterým NFSK může pomoc. Samotná proměna loga z nejsmutnějšího až k veselému představuje cestu lidí, kteří se setkali s nepřízní osudu, ale kterým se díky NFSK může opět objevit úsměv na tváři. A to je Nadační fond Simony Kijonkové. Brand, který dává naději.

Client: Nadační fond Simony Kijonkové
Designer: Radek Moravec
Year: 2023

EN | CZ